Tel.: +420 603 532 989 | e-mail: nona@nonarek.cz

BBQ příslušenství

Axon BBQ set

AP800358

Cena bez DPH: 386.60 Kč

Barboo BBQ sada

AP808028

Cena bez DPH: 874.90 Kč

Bary čistič grilu

AP741632

Cena bez DPH: 61.10 Kč

Carolina BBQ set

AP800384

Cena bez DPH: 630.70 Kč

Craxton BBQ set

AP722205

Cena bez DPH: 785.70 Kč

Lenvit BBQ sada

AP722361

Cena bez DPH: 1 049.50 Kč